คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

กลอน โดยพระอาจารย์สุชาติ

10592735_254954014698694_5441025592631166384_n

วันเวลาผ่านไปไม่หวนกลับ
อายุนับแต่เดินหน้าไม่ล่าถอ
มีความตายเป็นเป้าหมายรอคอย
จงอย่าปล่อยใจให้ลอยไร้ทิศทาง
พึงพากเพียรสร้างสัมมาสติ
เพื่อสมาธิและปัญญาที่กว้างขวาง
ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมนำทาง
ไปสว่างพ้นทุกข์ได้ก่อนวายชนม์

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต