หน้าแรก

  ฟังธรรมะหน้ากุฏิ  
                  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕

  ฟังสนทนาธรรมทาง Zoom  
                 ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗

  ฟังถาม - ตอบ ปัญหาธรรม กับ นายแพทย์วีระพันธ์  
          

รับชมธรรมะบนเขา ๒๔ ชั่วโมง ได้ที่
- http://www.kammatthana.com/sdtv.htm
- https://bit.ly/2xsHScx

เข้าร่วม Clubhouse
https://www.joinclubhouse.com/@phrasuchartlive

กิจและเวลาประจำวันที่สามารถเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)
>> ดูเส้นทางบิณฑบาต

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน ในวันธรรมดา (งดเว้นวันพระ และวันหยุด)

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๔๕ น.
แสดงธรรมหน้ากุฏิ ในวันเสาร์-อาทิตย์ วันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **