หน้าแรก

 ถ่ายทอดสด
การแสดงธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๔๕ น. รับชมได้ทาง
  Youtube Live
  Facebook Live

และสามารถรับฟังผ่าน วิทยุออนไลน์

ถามปัญหาธรรมะผ่าน Facebook Live ที่
www.facebook.com/Abhijato

กิจและเวลาประจำวันที่สามารถเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโ

เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

เส้นทางบิณฑบาต http://phrasuchart.com/thinfo/almsroute

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน ในวันธรรมดา (งดเว้นวันพระ และวันหยุด)

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๔๕ น.
แสดงธรรมหน้ากุฏิ ในวันเสาร์-อาทิตย์ วันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **