หน้าแรก

 ถ่ายทอดสด
การสนทนาธรรมและแสดงธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง
  Youtube Live
  Facebook Live

และสามารถรับฟังผ่าน วิทยุธรรมะออนไลน์

ถามปัญหาธรรมะผ่าน Facebook Live ที่
www.facebook.com/Abhijato

รับชมธรรมะบนเขา ๒๔ ชั่วโมง ได้ที่
- http://www.kammatthana.com/sdtv.htm
- https://bit.ly/2xsHScx

หนังสือเล่มล่าสุด
•  ธรรมะหน้ากุฏิ ๑  PDF  EBOOK
•  สนทนาธรรมตามกาล   
•  ธรรมะ เครื่องปรับอากาศของใจ  PDF  EBOOK
•  วิกฤติที่เราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้  PDF  EBOOK
>> ดูทั้งหมด

MP3 ธรรมะที่กุฏิ
ธรรมะที่กุฏิ แผ่นที่ ๑
•  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประโยชน์จากการฟังธรรม ๒
•  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประโยชน์จากการฟังธรรม ๑
•  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปฏิบัติเพื่อให้ใจไม่ทุกข์
•  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ความสุขที่แท้จริง
•  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป้าหมายของคำสอน
>>  ฟังย้อนหลัง