ดาวน์โหลดสนทนาธรรมบนเขา (เต็มแผ่น)

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว จะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถเปิดฟังได้

สนทนาธรรมบนเขา