เส้นทางบิณฑบาต

เวลา ๐๕.๕๐ – ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

Google map : https://goo.gl/maps/DJpoxSUofKTF7XLj6

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย