ตารางเวลาเข้าพบและฟังธรรม

กิจและเวลาประจำวันที่สามารถเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโ

เวลา ๐๕.๕๐ – ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

เส้นทางบิณฑบาต http://phrasuchart.com/thinfo/almsroute

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน ในวันธรรมดา (งดเว้นวันพระ และวันหยุด)

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.
แสดงธรรมหน้ากุฏิ ในวันเสาร์-อาทิตย์ วันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่กุฏิ ๕  https://www.phrasuchart.com/thinfo/map/

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **