หน้าแรก

 ถ่ายทอดสด
การสนทนาธรรมและแสดงธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง
  Youtube Live
  Facebook Live

และสามารถรับฟังผ่าน วิทยุธรรมะออนไลน์

ถามปัญหาธรรมะผ่าน Facebook Live ที่
www.facebook.com/Abhijato

รับชมธรรมะบนเขา ๒๔ ชั่วโมง ได้ที่
- http://www.kammatthana.com/sdtv.htm
- https://bit.ly/2xsHScx

หนังสือเล่มล่าสุด
•  ธรรมะหน้ากุฏิ        
•  สนทนาธรรมตามกาล   
•  วิกฤติที่เราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้  PDF  EBOOK
>> ดูทั้งหมด

MP3 ธรรมะที่กุฏิ
ธรรมะที่กุฏิ   
•  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปลี่ยนวิธีหาความสุข
•  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ชาวพุทธ
•  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เคล็ดลับความสุข
•  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ออกจากทุกข์
•  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คำสอนอันประเสริฐ
>>  ฟังย้อนหลัง

กิจและเวลาประจำวันที่สามารถเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโ

เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

เส้นทางบิณฑบาต http://phrasuchart.com/thinfo/almsroute

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน เฉพาะวันธรรมดา

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) ณ กุฏิพระอาจารย์สุชาติ ด้านล่างวัด
วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันพระ แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมะ
*ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/Abhijato

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **