หน้าแรก

 ถ่ายทอดสด
การสนทนาธรรมและแสดงธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง
  Youtube Live
  Facebook Live

และสามารถรับฟังผ่าน วิทยุธรรมะออนไลน์

ถามปัญหาธรรมะผ่าน Facebook Live ที่
www.facebook.com/Abhijato

รับชมธรรมะบนเขา ๒๔ ชั่วโมง ได้ที่
- http://www.kammatthana.com/sdtv.htm
- https://bit.ly/2xsHScx