หน้าแรก

 ถ่ายทอดสด
การสนทนาธรรมและแสดงธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง
  Youtube Live
  Facebook Live

และสามารถรับฟังผ่าน วิทยุธรรมะออนไลน์

ถามปัญหาธรรมะผ่าน Facebook Live ที่
www.facebook.com/Abhijato

รับชมธรรมะบนเขา ๒๔ ชั่วโมง ได้ที่
- http://www.kammatthana.com/sdtv.htm
- https://bit.ly/2xsHScx

MP3  ไฟล์เสียงเทศน์ล่าสุด !!
•  ๒ เมษายน ๒๕๖๓

•  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจและเวลาประจำวันที่สามารถเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลา ๐๕.๕๐ – ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

เส้นทางบิณฑบาต http://phrasuchart.com/thinfo/almsroute

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน เฉพาะวันธรรมดา

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน
– วันเสาร์-อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมะ
– วันจันทร์ถึงศุกร์ สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย