เส้นทางลัดสู่เขาชีโอน

 เส้นทางที่ 1

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

เลี่ยงพัทยา

 

เส้นทางที่ 2

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

331