ภวังค์หลับกับภวังค์สมาธิ

ถาม : อยากทราบเรื่องการเข้าภวังค์ค่ะ ว่าเกิดได้อย่างไร และควรทำอย่างไรไม่ให้เกิดคะ

พระอาจารย์ : คือภวังค์นี้มีอยู่ ๒ อย่าง คือภวังค์หลับกับภวังค์สมาธิ ภวังค์หลับก็เกิดจากการไม่มีสติ หรือเวลาที่สติอ่อนลงไปตามลำดับ เช่นเวลาเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆนี้ สติก็จะมีกำลังดี แต่พอนั่งไปนานๆเข้า ก็อาจจะอ่อนลงไป อ่อนลงไป พอสติหมด ก็จะเข้าภวังค์หลับ แต่ถ้าสติมีกำลังดี ไม่อ่อนลงไปตามเวลา นั่งไปแล้วจิตจะค่อยๆสงบแล้วก็จะเข้าสู่ภวังค์สมาธิไป มีภวังค์อยู่ ๒ แบบด้วยกัน ภวังค์หลับกับภวังค์สมาธิ ถ้าไม่อยากจะให้เข้าภวังค์หลับ ก็ต้องฝึกเจริญสติอยู่บ่อยๆ ให้สติมีกำลังมากๆ หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ไปอยู่ที่น่ากลัว ถ้าอยู่ที่น่ากลัวแล้วสติมันจะดี มันจะไม่หลับง่าย เวลากลัวอะไรแล้วมันจะตื่น เวลาตื่นก็จะทำให้จิตเข้าสู่ภวังค์ของสมาธิได้.

กัณฑ์ที่ ๔๖๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

“ฟังเทศน์ ฟังธรรม”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต