เราต้องปฏิบัติก่อน

ถาม : อยากกราบเรียนถามว่า ผู้สูงอายุควรปฏิบัติอย่างไร อยากบอกให้ท่านปฏิบัติแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ท่านอายุ ๘๐ แล้ว ไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน

พระอาจารย์ : ความจริงควรจะอยากให้เราปฏิบัติมากกว่านะ คนอื่นมันเรื่องของเขา เขาอยากจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเอง ถ้าเขาไม่อยากปฏิบัติต่อให้ไปถูไถอย่างไร เขาก็ไม่ปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือ เราปฏิบัติก่อน ถ้าเราปฏิบัติแล้วเขาเห็นตัวอย่างที่ดี เขาก็จะเกิดศรัทธาอยาก จะปฏิบัติเอง เช่นพระพุทธเจ้า หลังจากที่ทรงเสด็จออกบวชแล้ว หลังจากที่ได้บรรลุแล้ว ผู้อื่นญาติพี่น้อง เช่นพระพุทธมารดาเลี้ยงก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชตาม

ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหายเขาปฏิบัติ เราต้องปฏิบัติก่อน ถ้าเราปฏิบัติแล้ว เราได้ผลดี เขาเห็นความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติในตัวเรา เขาก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเอง.

กัณฑ์ที่ ๔๖๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

“ฟังเทศน์ ฟังธรรม”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต