ธรรมะบนเขา ๓๓

ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๓ เต็มแผ่น *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๓

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒๒ ต.ค. ๖๐ วันเวลากับการตัดภพตัดชาติ
02. ๒๓ ต.ค. ๖๐ ปัจจัย ๔ ทางใจ
03. ๒๖ ต.ค. ๖๐ เหตุการณ์สอนใจ
04. ๒๘ ต.ค. ๖๐ คุณค่าของพระรัตนตรัย
05. ๒๙ ต.ค. ๖๐ ความวิเศษของพระรัตนตรัย
06. ๔ พ.ย. ๖๐ สร้างทรัพย์ภายใน
07. ๕ พ.ย. ๖๐ ธรรมโอสถ
08. ๑๑ พ.ย. ๖๐ มงคลจากการฟังธรรม
09. ๑๒ พ.ย. ๖๐ หาปัจจัย ๔ ให้กับใจ
10. ๑๘ พ.ย. ๖๐ การกระทำที่เป็นมงคล
11. ๑๙ พ.ย. ๖๐ พระธรรมอันประเสริฐ
12. ๒๕ พ.ย. ๖๐ เลือกเดินทางธรรม
13. ๒๖ พ.ย. ๖๐ พลังขับเคลื่อนของใจ
14. ๒ ธ.ค. ๖๐ รางวัลของพระพุทธศาสนา
15. ๓ ธ.ค. ๖๐ ที่พึ่งเพื่อการหลุดพ้น
16. ๕ ธ.ค. ๖๐ ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
17. ๙ ธ.ค. ๖๐ กฎแห่งกรรม
18. ๑๐ ธ.ค. ๖๐ ทางสู่การดับทุกข์