ธรรมะบนเขา ๓๒

ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๒ เต็มแผ่น *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๒

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒ ก.ย. ๖๐ ปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้น
02. ๓ ก.ย. ๖๐ องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
03. ๙ ก.ย. ๖๐ ใจเป็นใหญ่
04. ๑๐ ก.ย. ๖๐ ยินดีในธรรมเพื่อรสแห่งธรรม
05. ๑๖ ก.ย. ๖๐ สร้างพลังให้จิต
06. ๑๗ ก.ย. ๖๐ ฝึกจิตให้อยู่กับความว่างเปล่า
07. ๒๓ ก.ย. ๖๐ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
08. ๒๔ ก.ย. ๖๐ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
09. ๓๐ ก.ย. ๖๐ สร้างที่พึ่งทางใจ
10. ๑ ต.ค. ๖๐ เพียรสร้างบุญบารมี
11. ๗ ต.ค. ๖๐ สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
12. ๘ ต.ค. ๖๐ รีบปฏิบัติเพื่อนิพพาน
13. ๑๓ ต.ค. ๖๐ ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการบูชา
14. ๑๔ ต.ค. ๖๐ สมบัติอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนา
15. ๑๕ ต.ค. ๖๐ ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
16. ๒๑ ต.ค. ๖๐ หมั่นเข้าหาพระธรรมคำสอน