ธรรมะบนเขา ๓๑

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๑ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๑

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๙ ก.ค. ๖๐ วิถีทางเดินของชาวพุทธ
02. ๑๐ ก.ค. ๖๐ วันกำไรบุญ
03. ๑๕ ก.ค. ๖๐ แสงสว่างแห่งธรรม
04. ๑๖ ก.ค. ๖๐ จิตใจคืออะไร
05. ๒๒ ก.ค. ๖๐ พระรัตนตรัย
06. ๒๓ ก.ค. ๖๐ ยังประโยชน์ตนและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท
07. ๒๘ ก.ค. ๖๐ หัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้า
08. ๒๙ ก.ค. ๖๐ เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา
09. ๓๐ ก.ค. ๖๐ กฎแห่งกรรม
10. ๕ ส.ค. ๖๐ การมาเกิด
11. ๖ ส.ค. ๖๐ การทำความเพียร
12. ๑๒ ส.ค. ๖๐ รำลึกถึงพระคุณบิดามารดา
13. ๑๓ ส.ค. ๖๐ การพัฒนาชีวิต
14. ๑๔ ส.ค. ๖๐ ความสำคัญของการนั่งสมาธิ
15. ๑๙ ส.ค. ๖๐ อานิสงส์ของการฟังธรรม
16. ๒๐ ส.ค. ๖๐ ที่พึ่งทางใจ 
17. ๒๖ ส.ค. ๖๐ สิ่งที่เกิดขึ้นยาก
18. ๒๗ ส.ค. ๖๐ ความเห็นที่ถูกต้อง