ธรรมะบนเขา ๓๐

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๐ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๐

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๑๐ พ.ค. ๖๐ ทางแห่งการพ้นทุกข์
02. ๑๒ พ.ค. ๖๐ ปลูกพืชของจิตใจ
03. ๑๓ พ.ค. ๖๐ ธรรมที่ควรพากเพียร
04. ๑๔ พ,ค. ๖๐ (ธรรมะบนเขา)
05. ๒๐ พ.ค. ๖๐ ภพชาติของมนุษย์
06. ๒๑ พ.ค. ๖๐ หลักการบำเพ็ญสู่การหลุดพ้น
07. ๒๗ พ.ค. ๖๐ ศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัตถุ
08. ๒๘ พ.ค. ๖๐ เชื่อมั่นในธรรม
09. ๓ มิ.ย. ๖๐ การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้า
10. ๔ มิ.ย. ๖๐ ไม่ประมาทในชีวิต
11. ๑๐ มิ.ย. ๖๐ ที่พึ่งสู่การหลุดพ้น
12. ๑๑ มิ.ย. ๖๐ ทรัพย์ภายใน
13. ๑๗ มิ.ย. ๖๐ สิ่งมหัศจรรย์
14. ๑๘ มิ.ย. ๖๐ ฟังธรรมให้เกิดประโยชน์
15. ๒๔ มิ.ย. ๖๐ การเจริญปัญญา
16. ๒๕ มิ.ย. ๖๐ ความสุขกาย ความสุขใจ
17. ๑ ก.ค. ๖๐ ป้ายบอกทาง
18. ๒ ก.ค. ๖๐ ยินดีในธรรม
19. ๘ ก.ค. ๖๐ วันเกิดพระพุทธศาสนา