ธรรมะบนเขา ๒๙

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๙ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๙

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒๖ มี.ค. ๖๐ กรรมฐาน ๔๐
02. ๑ เม.ย. ๖๐ สิ่งหายาก ๔ ประการ
03. ๒ เม.ย. ๖๐ ความสุข ๒ แบบ
04. ๖ เม.ย. ๖๐ เชื่อคนตาดี
05. ๘ เม.ย. ๖๐ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
06. ๙ เม.ย. ๖๐ พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหน
07. ๑๓ เม.ย. ๖๐ บูชาผู้มีพระคุณ
08. ๑๔ เม.ย. ๖๐ การสร้างบุญบารมี
09. ๑๕ เม.ย. ๖๐ สถาบันพระพุทธศาสนา
10. ๑๖ เม.ย. ๖๐ ศรัทธาในพระธรรม
11. ๑๗ เม.ย. ๖๐ บุญจากการฟังธรรม
12. ๒๒ เม.ย. ๖๐ มรรค ๘ ทางแห่งการหลุดพ้น
13. ๒๓ เม.ย. ๖๐ อุปสรรคในการภาวนา
14. ๒๙ เม.ย. ๖๐ เหตุของการเกิดภพชาติ
15. ๓๐ เม.ย. ๖๐ ธรรมที่ทรงตรัสรู้
16. ๑ พ.ค. ๖๐ สร้างพลังธรรม
17. ๖ พ.ค. ๖๐ สิ่งต่างๆ เป็นอนัตตา
18. ๗ พ.ค. ๖๐ ที่มาและคุณค่าของพระพุทธศาสนา