ธรรมะบนเขา ๒๘

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๘ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๘

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒๘ ม.ค. ๖๐ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร
02. ๒๙ ม.ค. ๖๐ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
03. ๔ ก.พ. ๖๐ โลกธาตุ โลกทิพย์
04. ๕ ก.พ. ๖๐ วันพระในยุคปัจจุบัน
05. ๑๑ ก.พ. ๖๐ หลักสูตรของพระพุทธศาสนา
06. ๑๒ ก.พ. ๖๐ วิธีฟังธรรมเพื่อให้เกิดมงคล
07. ๑๓ ก.พ. ๖๐ ปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริง
08. ๑๘ ก.พ. ๖๐ ธรรมโอสถ
09. ๑๙ ก.พ. ๖๐ คำตอบของชีวิตว่าเกิดมาทำไม
10. ๒๕ ก.พ. ๖๐ เข้าหาบัณฑิต
11. ๒๖ ก.พ. ๖๐ กิจในอริยสัจเริ่มด้วยการเจริญมรรค
12. ๔ มี.ค. ๖๐ ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษา
13. ๕ มี.ค. ๖๐ พระปัจฉิมโอวาท
14. ๑๑ มี.ค. ๖๐ การพัฒนาจิตใจแบบยั่งยืน
15. ๑๒ มี.ค. ๖๐ สละความสุขทางร่างกายมาหาความสุขทางจิตใจ
16. ๑๘ มี.ค. ๖๐ ทางสู่การหลุดพ้น
17. ๑๙ มี.ค. ๖๐ ที่พึ่ง
18. ๒๕ มี.ค. ๖๐ จุดหมายปลายทาง