ธรรมะบนเขา ๒๗

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๗ แบบเต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๗

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๕ ธ.ค. ๕๙ ความแตกต่างของจิตใจ
02. ๑๐ ธ.ค. ๕๙ ปฏิบัติธรรมเพื่อรสแห่งธรรม
03. ๑๑ ธ.ค. ๕๙ เลือกเดินทางธรรม
04. ๑๒ ธ.ค. ๕๙ บารมีนำทางสู่ฝั่งพระนิพพาน
05. ๑๗ ธ.ค. ๕๙ คุกตารางแห่งสังสารวัฏ
06. ๑๘ ธ.ค. ๕๙ เร่งหาความสุขทางใจ
07. ๒๔ ธ.ค. ๕๙ ศรัทธาที่ยังประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ
08. ๒๕ ธ.ค. ๕๙ พระธรรมรัตนะ
09. ๓๑ ธ.ค. ๕๙ คำถามที่คอยเตือนใจ
10. ๑ ม.ค. ๖๐ สัจอธิษฐานในวันขึ้นปีใหม่
11. ๒ ม.ค. ๖๐ บุญ
12. ๓ ม.ค. ๖๐ ความเจริญของจิตใจ
13. ๗ ม.ค. ๖๐ กรรมเป็นผู้ให้กำเนิด
14. ๘ ม.ค. ๖๐ วิธีสร้างความสงบของใจ
15. ๑๔ ม.ค. ๖๐ เรียนรู้ความจริงของชีวิต
16. ๑๕ ม.ค. ๖๐ หมั่นพิจารณาสอนใจ
17. ๒๑ ม.ค. ๖๐ ความสุขที่ถาวร
18. ๒๒ ม.ค. ๖๐ ฟังธรรมเพื่อเติมพลังใจ