ธรรมะบนเขา ๒๖

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๖ แบบเต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๖

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

1. ๒ ต.ค. ๕๙ สุขที่เหนือถูกรางวัลที่ ๑
2. ๘ ต.ค. ๕๙ ความเพียรพยายาม
3. ๙ ต.ค. ๕๙ ประโยชน์จากการฟังธรรม
4. ๑๕ ต.ค. ๕๙ ปล่อยวางสังขาร
5. ๑๖ ต.ค. ๕๙ ความจริงของร่างกายและจิตใจ
6. ๒๒ ต.ค. ๕๙ อย่าประมาทนอนใจ
7. ๒๓ ต.ค. ๕๙ ยารักษาโรคใจ
8. ๒๔ ต.ค. ๕๙ สร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตน
9. ๒๙ ต.ค. ๕๙ เดินตามมรรคเพื่อขึ้นรางวัล
10. ๕ พ.ย. ๕๙ ความสุข ๒ แบบ
11. ธรรมะบนเขา ๖ พ.ย. ๕๙
12. ๑๒ พ.ย. ๕๙ รสของธรรมจากความยินดีในธรรม
13. ๑๓ พ.ย. ๕๙ ความจริงในใจ ๔ ประการ
14. ๑๙ พ.ย. ๕๙ นั่งสมาธิ
15. ๒๐ พ.ย. ๕๙ หน้าที่ที่ชาวพุทธควรทำ
16. ๒๖ พ.ย. ๕๙ อิทธิบาท ๔
17. ๒๗ พ.ย. ๕๙ กายวิเวก
18. ๓ ธ.ค. ๕๙ สิ่งที่ควรรักษาคือใจ
19. ๔ ธ.ค. ๕๙ อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม