ธรรมะบนเขา ๒๕

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๕ แบบเต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๕

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๑๒ ส.ค. ๕๙ วิธีทดแทนบุญคุณ
02. ๑๓ ส.ค. ๕๙ ทำความรู้จักที่พึ่งทางใจ
03. ๑๔ ส.ค. ๕๙ ต้องปฏิบัติเท่านั้น
04. ๒๐ ส.ค. ๕๙ ขั้นตอนการปฏิบัติที่จะได้มรรคผล
05. ๒๑ ส.ค. ๕๙ มงคลสูงสุดของชีวิต
06. ๒๗ ส.ค. ๕๙ กฎแห่งกรรม
07. ๒๘ ส.ค. ๕๙ สถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา
08. ๓ ก.ย. ๕๙ การดูแลรักษาใจให้เป็นสุข
09. ๔ ก.ย. ๕๙ ธรรมที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
10. ๑๐ ก.ย. ๕๙ หน้าที่
11. ๑๑ ก.ย. ๕๙ คำสอนที่ดับทุกข์ทางใจ
12. ๑๗ ก.ย. ๕๙ เรียนรู้เรื่องความทุกข์
13. ๑๘ ก.ย. ๕๙ องค์แทนพระศาสดา
14. ๒๔ ก.ย. ๕๙ คำตอบว่าเกิดมาทำไม
15. ๒๕ ก.ย. ๕๙ ที่พึ่งภายในใจ
16. ๑ ต.ค. ๕๙ กินเจให้เป็นบุญ