ชีวิตคู่

“ชีวิตคู่เป็นอย่างนี้มันหวานอมขมกลืนมันไม่หวานไปอย่างเดียว มีความข่มขื่นสลับกันไป เพราะใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในแต่ละเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางครั้งอยากจะอยู่นอกบ้าน อยากจะออกจากบ้านก็ลำบากแล้ว บางทีเราอยากจะกลับบ้าน เขาไม่อยากจะกลับมันก็ลำบาก ต้องหัดทำใจ ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรา ๕๐ : ๕๐ ถ้าจะเอาใจเราอย่างเดียวก็จะเดือดร้อน การอยู่คนสองคนสองคนนี้ต้องแบ่งใจให้กันและกัน ให้เขาบ้าง เขาให้เราบ้าง จะเอาอย่างเดียวแล้วเขาจะมาแต่งกับเราทำไม”

ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๑๕๕๗

“ความสงบ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต