ข้อดีของการมองไตรลักษณ์

ถาม : เมื่อตอนต้นท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของคนสมัยนี้ชอบวัตถุนิยม สะสมข้าวของเกินความจำเป็นนะครับ ในแง่ของโยมก็จะพิจารณาว่า ของที่เราจะซื้อจะหามา มันจะสะสมหรือเป็นของจำเป็นในชีวิตหรือไม่ แต่ถ้ามองในแง่ของหลักธรรม การพิจารณาในแง่ของไตรลักษณ์ มันมีความจำเป็นอย่างไรครับ

พระอาจารย์ : ถ้ามองในไตรลักษณ์ จะเห็นผลที่กระทบกับจิตใจ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลเสียมากกว่าผลดี จะทำให้จิตใจต้องวุ่นวาย ลองสังเกตดู ได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่ง ก็เป็นภาระแล้ว ได้โทรศัพท์มือถือมาสักเครื่องหนึ่ง ก็ต้องคอยชาร์จแบตฯ ต้องคอยดูแล คอยรักษา เผลอลืมไว้ที่ไหนใจก็หาย มีแต่เรื่องทำให้เกิดความทุกข์ใจทั้งนั้น สู้มีบัตรโทรศัพท์ใบเดียวไม่ได้ สบายกว่า อยากจะใช้ก็เสียบบัตรในเครื่อง มันสบายกว่าเยอะ สบายทางด้านจิตใจ แต่อาจจะไม่สบายทางด้านการใช้ เพราะต้องเดินหาเครื่อง แต่ก็ทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียร ความอดทนอดกลั้น แต่ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีความอดทนอดกลั้น อยากจะพูดจะคุยกับใคร โทรฯปุ๊บก็ได้พูดได้คุย ถ้าพูดคุยเรื่องธุระก็เป็นประโยชน์ แต่ถ้าไปพูดคุยเรื่องอารมณ์ ดีไม่ดีกลับเสียใจ โทรฯไปหาแล้วโดนด่ากลับมา สู้ไม่โทรฯไปดีกว่า

กัณฑ์ที่ ๒๓๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙ (จุลธรรมนำใจ ๓)

“ความอยากไม่มีขอบเขต”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต