ครูบาอาจารย์ชอบพิสูจน์ลูกศิษย์

ถ้าใจเราสงบใจเราไม่วุ่นวายก็แสดงว่าเรามีธรรม ถ้าพูดแค่นี้แล้วโกรธก็แสดงว่ากิเลสออกแล้ว ไม่มีอะไรมาปราบกิเลสใช่ไหม บางคนนี้พอเสียสูญหน่อยไปเลย ไปไม่กลับเลย แสดงว่ากิเลสมันฝังลึกนะ พอเวลาไปจี้มันมานี้มันผุดเหมือนภูเขาไฟระเบิด แต่พวกเราอย่าไปคิดนะ ว่าใจเราตอนนี้นิ่งใจ เราตอนนี้ไม่มีกิเลสนะ ยังไม่มีอะไรมาจี้ถูกจุด พอมีอะไรมาจี้ใจดำเข้าดูซิ เดี๋ยวมันก็ตะบะแตก นี่แหละครูบาอาจารย์ชอบพิสูจน์ลูกศิษย์ ใครว่าเก่ง ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดู เดี๋ยวท่านก็หาที่จี้แหย่กิเลสให้ แต่คนที่ชอบอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ชอบตรงนี้ จะได้รู้ จะได้ไม่หลง เพราะเวลาหลงนี้ครูบาอาจารย์ท่านรู้แล้ว เดี๋ยวท่านแหย่ออกมาปั๊บ

อัตตาตัวตนยังเยอะนะ ใครว่าไม่ได้ ใครแตะไม่ได้เลย คนนี้เหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งให้เขาตกหรือไม่ตกได้หรือเปล่า เราไปสั่งให้เขาชมไม่ให้ตำหนิเราได้หรือเปล่า ต้องเห็นอนัตตามันถึงจะหยุดวิภวตัณหาได้ เราไปสั่งเขาไม่ได้ บอกเขาว่าคุณชมเราอย่างเดียวนะ คุณอย่ามาตำหนิเรานะ ไม่ได้บอกได้แต่เขาไม่ฟังเรา เพราะเขาก็มีอารมณ์ใช่ไหม อารมณ์ดีเขาก็ชมเรา อารมรมณ์ไม่ดีก็ด่าเราตำหนิเรา และเราไม่สามารถทำให้คนอารมณ์ดีไปได้ตลอด เอาใจคนไม่ได้ตลอดหรอก ถึงแม้จะเป็นภรรยาเป็นสามีก็เอาใจไปไม่ได้ตลอดหรอก มันต้องมีขีดที่เราทนไม่ไหวเหมือนกัน.

ธรรมะบนเขา (สนทนาธรรม) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต