อย่าไปตื่นเต้นกับข่าว

ถาม : วันนี้จะมาขอเมตตาพระอาจารย์ครับช่วยสอนการวางจิตให้คนที่กำลังเสพสื่อ ข่าวพระต่างๆนานาครับ ผมว่าบางทีคนที่เสพนี่บางทีก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรเลยก็แสดงความคิดเห็นออกมาในทางที่ไม่ดีเลยครับโดยไม่ใช้ปัญญาเลย

พระอาจารย์ : ก็เพราะเขามีอคติอยู่แล้ว ถ้าเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็สะใจได้เหยียบย่ำใหญ่ พวกที่เคารพนับถือก็เลยเสื่อมศรัทธาไป ท้อแท้ไป หมดศรัทธาไป เพราะว่าไม่ได้ใช้เหตุใช้ผล ไม่ได้ฟังไม่ได้แยกแยะว่า อ้อมันก็เหมือนปลาทูเน่าในเข่ง ปลาเน่าในเข่ง ปลาไหนเน่าก็โยนมันทิ้งไป นี่ไม่ใช่เทมันทั้งเข่งเลย พอเจอพระไม่ดีองค์เดียว “กูไม่เข้าวัดเลยต่อไปนี้” อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ ไม่ใช้ปัญญา พอใครเขาร่ำลือว่าองค์นี้ดีวิเศษก็แห่กันไปเป็นพายุอย่างนี้ ไม่รู้เขาวิเศษอย่างไรตรงไหน เขาว่าวิเศษก็เอากันใหญ่เลย

จึงบอกว่าต้องศึกษาพระธรรมคำสอนบ้าง อย่างน้อยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็เอาจากพระไตรปิฎก ขอให้รู้ว่าอริยสัจ๔ มรรคผลนิพพานเป็นอย่างไร ขอให้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรม อย่างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นี้ไม่ใช่เป็นธรรมนะ เป็นเดรัจฉานวิชา ไม่ได้เป็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ได้เป็นธรรมที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน

เดรัจฉานวิชานี้ ก็เป็นเหมือนๆวิชาทางโลกดีๆนี้เองละ สมัยนี้มนุษย์เราก็บินกันได้กันทุกคนแล้วไม่ใช่หรือ มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินก็บินกันได้แล้ว แล้วบินได้แล้วมันทำให้เราวิเศษอยู่เหนือกิเลสได้หรือเปล่า ฆ่ากิเลสได้หรือเปล่า ตัดกิเลสได้หรือเปล่า เมื่อสองวันก่อนก็เล่าเรื่องฤาษีองค์หนึ่งบินเข้าไปในวังได้ พระราชาชอบใจเคารพนับถือใหญ่เหาะเหินเดินอากาศได้ วันหนึ่งบินไปผ่านหน้าห้องของมเหสีกำลังแก้ผ้าอยู่ ก็เลยเกิดกามราคะเกิดขึ้นขอเข้าไปเสพกาม นี่มันบินได้แต่มันฆ่ากิเลสไม่ได้ ระลึกชาติได้มันฆ่ากิเลสไม่ได้

ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อฆ่ากิเลสเพราะไม่มีอะไรที่จะโหดร้ายทารุณชีวิตจิตใจของเรายิ่งเท่ากับกิเลสตัณหา ทุกวันนี้ที่เราคิดวุ่นวายกันทุกวันก็เพราะกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่อะไร ดังนั้นต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร สอนให้ปฏิบัติเพื่ออะไร และการปฏิบัตินี้จะเจออะไรบ้าง เวลานั่งสมาธิมันเจอได้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มันเจอได้ ระลึกชาติได้เจอเทวดาเจออะไรต่างๆเหล่านี้ได้ แต่มันไม่มีประโยชน์กับการฆ่ากิเลส ดังนั้นอย่าไปตื่นเต้น

ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

“ใจไม่มีวันหมดสภาพ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต