ทำบุญเจาะจงกับทำบุญไม่เจาะจง

ถาม : การทำบุญถ้าเลือกที่จะทำบุญเฉพาะกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีเท่านั้น จะบาปไหมคะ

พระอาจารย : การทำบุญนี้ก็มี ๒ ลักษณะด้วยกัน ทำบุญเจาะจงกับทำบุญไม่เจาะจง เหมือนกับไปเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆเราก็อาจจะเลือกปั๊มเติมหรือไม่เลือกปั๊มเติมก็ได้ ที่เราเลือกปั๊มเพราะว่าปั๊มนี้อาจจะมีของแจก มีของชิงโชค เราก็จะได้ของแถมนอกจากน้ำมันแล้ว เราก็จะได้ของแถมของแจกด้วย บางปั๊มถ้าปั๊มไหนไม่มีของแจกเราก็ไม่ไปเติม ถ้าเราต้องการของแจก

ฉันใดการทำบุญที่เราเลือกกับไม่เลือกก็เหมือนกัน ถ้าเราทำบุญแบบไม่เลือกเราก็จะได้น้ำมันเติมให้กับใจคือบุญ ความสุขใจเพียงเดียว แต่ถ้าเราต้องการของแถม เช่นต้องการธรรมะคำสอนต้องการฟังเทศน์ ฟังธรรม เราก็ต้องไปหาพระที่เทศน์เป็นแสดงธรรมเป็น ถ้าไปทำบุญกับพระที่เทศน์ไม่เป็นก็จะให้พรแล้วก็จบ ถวายสังฆทานเสร็จก็กรวดน้ำ ยะถา สัพพี แล้วก็ไล่กลับบ้าน

แต่ถ้าเป็นพระที่ท่านเทศน์ท่านสอนเป็น ท่านก็จะแสดงธรรมให้เราฟังๆ แล้วดีไม่ดีเราก็จะได้บรรลุเป็นโสดาบันไปเลยก็ได้ด้วยการฟังธรรม ดังนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรในการทำบุญ ถ้าเราต้องการบุญอย่างเดียวไม่ต้องการฟังธรรม ทำที่ไหนก็ได้ ปล่อยนก ปล่อยกาก็ได้บุญเหมือนกัน

ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

“เพียรเจริญมรรค”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต