เวลา

วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่ง เป็นวันที่เราจะได้ใช้เวลาให้ประโยชน์ เป็นมิตรกับเรา เพราะว่าเวลานี้เป็นได้ทั้งมิตร และเป็นได้ทั้งศัตรูของพวกเรา ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปๆ โดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับเรา เราก็จะปล่อยให้เวลามาทำลายเรา เพราะเวลานี้แหละ จะเป็นสิ่งที่กลืนกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพบุคคลทั้งหลายให้หมดไป เวลานี้เป็นเหมือนกับงูที่เขมือบเหยื่อ จะเขมือบเหยื่อเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดเหยื่อก็จะถูกงูนี้เขมือบเข้าไปในท้องหมดเลย

ชีวิตของพวกเราทุกคนก็กำลังถูกงูคือเวลาคอยเขมือบชีวิตของเราเข้าไปทีละเล็กทีละน้อย และไม่นานชีวิตของพวกเราก็จะสูญหมดไป ในขณะที่เรายังมีโอกาสมีเวลาที่จะทำอะไรได้อยู่ ถ้าเราไม่ฉวยไม่ตักตวงโอกาสอันนี้มาทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเรา เราก็จะสูญเสียโอกาส อันดีงามนี้ไป เพราะโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้น โอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นสิ่งที่ยาก โอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ยากและผลที่จะได้รับจากการเกิดเป็นมนุษย์ จากการได้พบกับพระพุทธศาสนา จากการที่ได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐ ยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ในโลกนี้

ดังนั้นเราอย่าเสียเวลาหรืออย่าหลงทางกัน อย่าไปหลงกับการแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่นลาภยศสรรเสริญ ความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ของเหล่านี้เป็นของที่จะต้องหมดไป เมื่อเวลาได้กลืนกินชีวิตของเราไป และเราก็จะต้องไปแบบไม่มีอะไรติดตัวไป ไปเริ่มต้นใหม่ แล้วก็จะถูกเวลากลืนกินไปหมดอีกเป็นรอบๆ ไป ไม่มีวันจบสิ้น ถ้าเราไม่เอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินี้ จะเป็นการสร้างทรัพย์ที่แท้จริงให้กับตัวเราหรือใจของเรา จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้กับเรา

สิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ เช่นลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้จะให้ความสุขเราเพียงชั่วคราว แล้วก็จะให้ความทุกข์กับเรา เวลาที่ความสุขเหล่านั้นได้เสื่อมไป ได้หมดไป จะให้ความทุกข์กับเรา เวลาที่เราต้องแสวงหาความสุขใหม่ แต่ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ เราก็จะได้ความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอด หลังจากที่เวลา%E