วิธีดูครูบาอาจารย์ว่าของแท้หรือของเทียม

ถาม : วิธีดูครูบาอาจารย์ว่าของแท้หรือของปลอม ดูและมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่า คำสอนของท่านจะพาเราหลงทางหรือพาพ้นทุกข์ได้จริง

พระอาจารย์ : ก็ต้องดูมาตรฐานของอาจารย์ เช่นดูพระพุทธเจ้าก่อน ดูพระอรหันตสาวกก่อน ไปศึกษาพระพุทธประวัติ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาประวัติของพระอรหันตสาวก แล้วศึกษาคำสอนของท่านแล้วเราเอา ประวัติของท่าน เอาคำสอนของท่านมาเปรียบเทียบ กับครูบาอาจารย์ที่เราสงสัยว่าเป็นของแท้หรือของเทียม เราก็พอที่จะวัดได้ เหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่ง บางทีเราต้องไปเอาของตัวอย่างมา แล้วไปเปรียบเทียบ กับของที่เราซื้อว่าเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนกันเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริง เราก็อย่าซื้อ แต่ถ้าเราไปซื้อโดยที่เราไม่มีของจริงไปเปรียบเทียบ เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง

ดังนั้นเรามีของที่เราจะเปรียบเทียบได้ เรามีประวัติของพระพุทธเจ้า เรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ดูว่าท่านอยู่อย่างไร ท่านปฏิบัติอย่างไร ท่านอยู่แบบนั่งรถเบนซ์ กินหูปลาฉลาม สั่งอาหารกิน หรือว่าท่านอยู่แบบมักน้อยสันโดษ บิณฑบาต ใช้ผ้าบังสกุลหรือว่าใช้ผ้าไหม ใช้ผ้าแพรผ้าสั่งมาจากเมืองนอกเมืองนา ของอย่างนี้วัดได้ดูได้ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ท่านแบบฉบับ เป็นของแท้ของจริง แล้ววัดดูตรงนั้น
ธรรมะบนเขา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

“คุณของสมาธิ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต