อดีตก็เป็นอดีต เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ใหม่ได้ในปัจจุบัน

ถาม : ในปัจจุบันมีชาวพุทธจำนวนมากที่คิดว่า ตนเองเคยประพฤติผิด เคยทำผิด เป็นคนชั่ว เป็นคนไม่ดีในอดีตมา แล้วพอมาถึงปัจจุบัน เมื่อมีคนมาชวนหรือตนเองอยากจะทำก็ตาม ก็มีความคิดเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ เพราะในอดีตเราเคยเป็นคนชั่วมาก่อน ทำยังไงก็คงไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ อันนี้เป็นความคิดที่ผิดใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ใช่ เพราะมีตัวอย่างในอดีตอยู่แล้ว องคุลีมาลนี้ฆ่าคนมาแล้วถึง ๙๙๙ คน พอได้พบกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนทางที่ถูก องคุลีมาลก็กลับใจได้ กลับมาปฏิบัติธรรมได้หยุดการฆ่าคนอื่นได้ ไม่ว่าเราจะทำบาป พวกเราทุกคนเคยทำบาปทำกรรมกันมาทั้งนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านก็เคยทำบาปทำกรรมกันมาทั้งนั้น แต่พอท่านได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับทางที่จะพาให้ไปสู่การสิ้นสุดหลุดพ้นของการเวียนว่ายตายเกิดได้ ท่านก็ไปเลย ไม่มีอะไรมายับยั้งได้ นอกจากความเกียจคร้านหรือกิเลสตัณหา ที่มันคอยหลอกดึงเอาไว้เท่านั้นเอง

ฉะนั้นอดีตก็เป็นเรื่องของอดีต เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ใหม่ได้ในปัจจุบัน แต่อาจจะจริงอยู่ที่ว่าเคยทำบาปมามาก อาจจะทำความดีได้ยาก อย่างที่มีคำพูดว่า คนดีทำบาปได้ยาก คนชั่วทำดีได้ยาก ก็เพราะว่ามันเป็นนิสัย คนที่เคยทำชั่วมามันติดเป็นนิสัย คนที่เคยทำชั่วมามันก็ติดเป็นนิสัย เช่นเคยกินเหล้ามาเป็นประจำจะให้เลิกกินเหล้ามันก็เลิกยาก แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัย ทำได้ เพียงแต่ว่าต้องฝืนบังคับต้องทน เพราะเวลาอดเหล้านี้มันทรมานใจ แต่ถ้าทนไปแล้วสักระยะหนึ่ง มันก็จะคลายไปมันก็จะหมดไป เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ เพียงแต่ว่ามันจะยากหรือง่ายเท่านั้นเอง ท่านถึงบอกว่า ผู้ที่ได้ทำบุญมาในอดีต บุญที่ผู้ที่ได้ทำบุญมาในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง คือเมื่อเราได้ทำบุญมาแล้ว พอเราจะมาทำบุญต่อมันก็ง่าย เคยทำทานมาแล้วพอมาทำทานต่อมันก็ง่าย คนที่ไม่เคยทำทานนี้พอมาทำทานนี้มันก็ยาก มันจะมีเหตุมีผลมาอ้างอยู่เรื่อยๆ ว่า ไม่พร้อม ไม่พอ คนให้เขามีอยู่แล้วไม่ต้องให้เขาอีกก็ได้ ก็คิดไปต่างๆ นานา มันก็เลยยากเหมือนกับเราเปลี่ยนมือซ้ายมาใช้มือขวา หรือมือขวาไปใช้มือซ้าย ถ้าเราถนัดขวาแล้วเราต้องเปลี่ยนมาใช้มือซ้าย มันก็จะยาก เพราะเราไม่เคยใช้มัน แต่ถ้ามือขวามันเสีย เราก็ต้องหัดใช้มันไป เมื่อใช่ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะถนัดขึ้นมาเอง

ฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ ไม่ว่าในอดีตที่เราทำผ่านมานี้ เราเคยทำบาปทำกรรมมามากมายก่ายกองขนาดไหนก็ตาม เช่นองคุลีมาลท่านก็เคยฆ่าคนมาถึง ๙๙๙ คน ท่านยังมาปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ขอให้เราศึกษาพุทธประวัติ สาวกประวัติไว้บ่อยๆ แล้วเราจะได้คติ เราจะได้แบบฉบับที่หลวงตาท่านเขียนไว้ในประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆ ก็เพื่อให้เป็นคติสอนใจพวกเรา ให้เห็นถึงตัวอย่างของบุคคลต่างๆ ว่าแต่ละบุคคลนี้ก็มีความเป็นไปเป็นมาไม่เหมือนกัน แต่พอได้เข้าสู่ธรรมแล้วทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้ ต่างกันตรงที่ยากหรือง่ายช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง

แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ แล้วมีความแน่วแน่มีความตั้งใจต่อการปฏิบัติ รับรองว่าจะต้องได้ผลแน่ๆ อย่าให้ความคิดอย่างอื่นมาหลอกเรา.

ธรรมะบนเขา วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (จุลธรรมนำใจ ๓๗)

“ปีใหม่ ๒๕๕๗”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต