อุบายแก้ง่วง

ถาม : เวลาดูลมหายใจบางครั้งผมก็ฟุ้ง คือไม่เป็นสมาธิ แต่ส่วนใหญ่จะง่วงนอน อันนี้เราจะแก้ไขปัญหาโดยที่ลุกขึ้นมาเดินจงกรม เพื่อให้มีสติหรือว่าเราควรที่จะนั่งต่อไป

พระอาจารย์ :ถ้ามันนั่งแล้วง่วงหลับนั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินให้มันหายง่วงก่อน หายง่วงแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ แต่ถ้ามันยังง่วงอยู่เรื่อยๆ เดินก็ง่วงอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีอื่น เช่นใช้การผ่อนอาหาร ลดการรับประทานอาหารให้มันน้อยลงไป เช่นถือศีล ๘ ก็รับประทานได้ก่อนเที่ยงวัน หรือถ้าถือศีล ๘แล้วยังง่วงอยู่ ก็อาจจะต้องอดอาหารไป ลองอด ๒ วัน ๓ วัน ดู

ถาม : อดนี้คือไม่ทานอะไรเลยใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ก็ดื่มแต่น้ำ หรืออาจจะดื่มพวกน้ำปานะบ้างก็ได้ เช่นน้ำผลไม้ อันนี้แล้วแต่เราจะกำหนดเอา ถ้าอยากเอาแบบที่มันโหดๆเลย ก็ไม่ต้องกินเลย เอาแต่น้ำเปล่าอย่างเดียว ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปธุดงค์ในป่า ท่านก็ไม่มีปานะ

ถาม : อดเป็นเดือนเลยหรือครับ

พระอาจารย์ : ก็ไม่เป็นเดือน อดเป็นพักๆ อด ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง แล้วก็ออกมาฉันสักวัน ๒ วันแล้วก็กลับไปอดใหม่

ถาม : ร่างกายอยู่ได้ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ได้…ร่างกายมันอยู่ได้ ร่างกายมันมีอาหารสะสมไว้เยอะ คนที่มีน้ำหนักเยอะๆนี้อดได้เป็นเดือน จริงๆก็มันมีพลังงานสะสมอยู่ ที่หิวไม่ได้หิวที่ร่างกายมันหิวที่ใจ ใจมันหิว แต่ร่างกายมันบอกว่า ฉันมีอาหารเหลือเฟือแล้วอยู่ไปอีกเป็นเดือนก็อยู่ได้.

ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สนทนาธรรม

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต