ธรรมะของพระอาจารย์สุดโต่งไปสำหรับคนมีครอบครัว

ถาม: พระอาจารย์ครับ มีคนในเพจคณะศิษย์พระอาจารย์สุชาติฯ เขาเขียนไว้ว่าธรรมะของพระอาจารย์สุดโต่งไปสำหรับคนมีครอบครัว

พระอาจารย์ : ก็เราไม่มีครอบครัว เราก็ต้องพูดแบบคนไม่มีครอบครัวซิ คนมีครอบครัวก็อย่่ามายุ่งกับเราซิ เราไม่ได้ขอร้องให้มาหาเราซะหน่อย เราพูดแบบคนไม่มีครอบครัว เราอยากให้คนทุกคนไม่มีครอบครัวกัน ถ้ามีครอบครัวก็อย่ามาฟัง ไม่ได้ขอร้องให้มาฟัง ที่สอนนี้ก็สอนเพื่อให้เลิก ไม่ให้มีครอบครัว ให้ไปอยู่คนเดียว เห็นไหม บอกให้เปลี่ยนจากนักบุญเป็นนักบวช เพราะการมีครอบครัวนี้มันทุกข์ ไม่ใช่อะไรหรอก แต่ถ้าอยากจะอยู่แบบมีครอบครัวก็อยู่ไป ต่างฝ่ายต่างอยู่กัน ไม่เป็นปัญหาอะไร ไม่ได้ห้าม ใช่อยู่ ถ้ามองจากคนที่มีครอบครัว คำสอนนี้ก็สุดโต่ง แต่จะทำอย่างไรได้ ถ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็ต้องสุดโต่ง

พระพุทธเจ้าสุดโต่งไหม สละราชสมบัตินี้สุดโต่งหรือเปล่า ถ้าไม่สละราชสมบัติแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เราไม่ดูตรงนั้นบ้าง เราจะมาดูแต่เหตุว่าสุดโต่ง แต่เราไม่ดูผลที่มันสุดยอดบ้าง แล้วผลของผู้ที่ครองเรือนเป็นอย่างไร มันสุดยอดหรือเปล่า

ก็ไม่เป็นไร จะตำติเตียนจะครหานินทาว่ากล่าวอย่างไรก็รับฟังได้ทั้งหมด และก็ตอบตามเหตุตามผลได้ แต่ถ้าจะบอกว่าถ้าทำให้พูดตามใจคนนี้พูดไม่ได้ หลวงตาท่านสอนเสมอว่า ถ้าเกรงใจคนธรรมก็แหลก หลวงตาบอก “เราไม่เกรงใจคน เราเกรงธรรม”

ดังนั้นคำพูดของพระนี้จะเป็นธรรมทั้งนั้น ในสายตาของคนอาจจะฟังว่าสุดโต่งก็ช่วยไม่ได้ ธรรมย่อมเป็นธรรมเสมอ.

ช่วงถาม – ตอบ ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗

“ความเพียรชอบ”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต