งานที่มีวันจบ

งานต่างๆ ในโลกนี้ต่อให้ทำไปมากน้อยเพียงไร มันก็จะไม่มีวันหมด เพราะมันจะมีงานใหม่มาต่ออยู่เรื่อย เพราะความอยากมันไม่มีวันหมดไป ถ้ามีความอยากก็จะทำให้อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ก็อยากจะต้องไปทำโน่นทำนี่ต่อ

ดังนั้นขอให้เราศึกษาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องว่า ปัญหาทั้งหมดนี้อยู่ที่ความอยากของเรา ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ความหงุดหงิดรำคาญใจ ความไม่ดีทั้งหลายที่เรามีอยู่ในใจนี้ เกิดจากความอยากของเรา ถ้าเรามีก็แสดงว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดมัน ไม่รู้วิธีที่จะหยุดหรือเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความอยาก ต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆ ตอนนี้เรารู้ครึ่งหนึ่งแล้ว เรารู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจต่างๆ นี้เกิดจากความอยากของเรา หรือทุกครั้งที่เราไม่สบายใจ เราต้องย้อนกลับเข้ามาดูที่ใจของเรา ว่าตอนนี้เรากำลังอยากอะไร แล้วถ้าเรารู้ว่าอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ ถ้าหยุดไม่ได้เราก็ต้องไปนั่งสมาธิไปฝึกทำใจให้สงบ ให้มีกำลังที่จะหยุดมันให้ได้ พอเรามีกำลังมีสมาธิแล้วเราก็จะหยุดมันได้ ต่อไปเราก็จะไม่มีความไม่สบายใจอยู่ในใจเราเลย จะมีแต่ความสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าโลกนี้จะเกิดหรือจะดับ น้ำจะท่วม แผ่นดินจะถล่ม จะเกิดสงครามหรือจะเกิดอะไรต่างๆ มันจะไม่มากระทบกระเทือนใจของเรา ใจของเราจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆ เพราะใจเราไม่ได้มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา ตามความเป็นจริงของเขา เพราะอย่างไรเราก็ไปแก้มันไม่ได้ ถ้าเกิดสงครามวันนี้เราก็ไปหยุดมันไม่ได้ ถ้าเกิดน้ำท่วมวันนี้เราก็ไปหยุดมันไม่ได้ แต่เราหยุดความทุกข์ภายในใจของเราได้ ด้วยการหยุดความอยากของเรา ด้วยการทำสติ ด้วยการเจริญสติ ด้วยการนั่งสมาธิ

ดังนั้นก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงเอาความจริงที่ท่านได้ยินได้ฟังวันนี้ ว่าความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจต่างๆ นี้อยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่ความอยากของเรา ถ้าเราอยากให้ใจเราสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ เราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆ ภายในใจของเรา อย่าไปแก้ข้างนอก แก้ข้างนอกแก้เท่าไรก็ไม่มีวันหมด แต่ถ้าแก้ข้างใน แก้ที่ความอยากของเรา รับรองได้ว่าปัญหาจะหมดไป เพราะมันได้รับการแก้มาแล้ว ได้รับการทำให้หมดไปแล้ว จากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่มีปัญหากับเรื่องราวต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกัน ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน.

ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

“หยุดความอยาก”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต