ข้อคิดสำหรับคนที่ชีวิตล้มเหลว และกำลังประชดชีวิต

ถาม : ขอพระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดสำหรับคนที่ชีวิตล้มเหลว และกำลังประชดชีวิตด้วยค่ะ

พระอาจารย์ : ก็ชีวิตมันล้มได้ มันก็ลุกขึ้นมาได้ ชีวิตของคนเราส่วนใหญ่มันก็ล้มลุกคลุกคลาน เพราะเราขาดธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเอง ถ้าเราอยากจะลุกแล้วแบบไม่ล้ม เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า รีบศึกษาพระธรรมคำสอนเสียตั้งแต่บัดนี้ อย่าไปประชดชีวิตให้เสียเวลา เพราะไม่มีใครเขาสนใจเราหรอก เราจะประชดไปกระโดดตึกตาย  มันก็เรื่องของเรา ตาย อย่างมากเขาก็ทำศพให้เราเท่านั้นเอง อย่าประชดให้เสียเวลา รีบมาแก้ปัญหาของเราดีกว่า วิธีแก้ปัญหาที่ทำให้เราไม่ล้มเหลวก็คือ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า รับรองได้ว่าชีวิตจะไม่มีวันล้มเหลว ชีวิตจะมีแต่รุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเอง

ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต